• mic dictionartriga

 •  

 •  

 • “TRIG” = (trajet) este un termen folosit de nomazii Larbaâ din Sahara algerienă, desemnând chingile țesute care sunt folosite pentru a consolida corzile corturilor.

 • Locuința lor nu este legată  de un teritoriu determinat, ci mai curând de un itinerariu. Ca o a doua piele, locuința nomadului provine din munca sa de crescător.

 • El traiește deci  în propria sa muncă. 

 • Mi-am însușit acest termen – trigâ (nou gen atribuit: feminin)- pentru a reuni sub același titlu interacțiunea dinamică între o subiectivitate care se construiește în contact cu efectele unei practici și o practică care se orientează în funcție de prima.

 • Joncțiunea între aceste două faze, de la reguli la observarea efectelor punerii lor în practică, duce la reformularea, atunci când e cazul, a altor reguli și tot așa.

  •        TRIGA
  •         “ZĂERC” (singular), “ZERCȘI” (plural), este o structură abstractă de codificare a realității, bazată pe o modalitate ludică și obsesivă din copilărie prin care punctam cele spuse.
  • Zăerc este scos din cadrul inițial al limbajului și readus în actualitate, devenind un soi de sinteză a formei ca reducție a lumii, o multiplicare a sinelui în fața neantului.
  • Un zăerc este format din haina mea sau a unei persoane apropiate, burdușită cu resturile menajere, pe care le colectez din 2012.
  • Zercșii sunt dezmembrări (sugerând fragmente de corp: picioare, brațe), ei fiind foarte asemănători, dar fără individualitate și neavând o identitate declarată.
  • 1. Cuvântul zăerc= obiectul zăerc. Cuvântul zăerc are sens numai în virtutea formei lui. El exprimă o idee care este în acord cu forma obiectului pe care îl reprezintă.
  •    1.1.Cuvântul zăerc este solidar obiectului zăerc.
  • 2. Obiectele zăerc determină structura logică a lumii mele (structura In-TRIGÂ)
  •    2.1. Forma obiectului zăerc și expresia pe care o capătă el în forma cuvântului zăerc îmi sunt necesare și neschimbătoare ( "2.022. Este evident că și o lume, oricât de diferit gândită în raport cu lumea reală, ar trebui să aibă ceva comun cu lumea reală - o formă"; Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein). Ele determină structura comună a tuturor zercșilor (ca obiecte artistice) și a tuturor limbajelor mele, constituind eșafodajul lumii mele interne. 
  • 3. Starea de zăerc precede zăercul.
  •    3.1. Starea de zăerc este starea cea mai acută a subiectului în momentul percepției liminale, al încercării de conștientizare a propriilor limite, reprezentând imposibilitatea formulării sau reprezentării unei expresii (de orice natură) a inexprimabilului.
  •    3.2.  Granițele reprezentării simbolice a realității nu pot fi determinate decât din interior. Despre aceste granițe nu se poate spune nimic, ci trebuie arătat.
  • 4. Zăercul este etic și estetic prin participarea sa la forma abstractă a Frumosului, Binelui și Infinitului. Eu creez din datoria de a împărtăși celorlalți ideea de frumos, prin zercșii mei.
  •    4.1. Axioma proiectului In-Trigâ este precedența totală a stării de zăerc față de forma și ideea de zăerc, zăerc al cărui sens constă în folosința pe care i-o dau cei ce împărtășesc această stare-idee-cuvânt-obiect.
  • ZERCSI
  • zercși de suport obiectual : respectiv haine întregi burdușite cu debris, au dat naștere unor forme antropomorfice, unor monștri, pe care i-am utilizat ca suport perceptual pentru picturi și alte sculpturi.
  • Ei au fost în număr limitat, deoarece acest figurativism mi se pare din ce în ce mai mult o prea mare responsabilitate.
  • MONSTRU SUPORT OBIECTUAL
 • © Maia Oprea 2012